Home
  • 1900 7068
Cộng đồng xã hội là những yếu tố cực kì quan trọng quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Cảng Quốc tế Long An luôn cố gắng định hướng việc kinh doanh theo hướng gắn kết với cộng đồng xã hội tại địa phương. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân tại khu vực cũng như thường xuyên đóng góp vào những quỹ xã hội do chính quyền địa phượng vận động. Bên cạnh đó, Cảng Quốc tế Long An còn tích cực tham gia vào các công tác từ thiện, khuyến học để chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chúng tôi luôn quan niệm rằng có được cảm tình và sự giúp đỡ từ cộng đồng xã hội cũng như chính quyền địa phương sẽ giúp Cảng Quốc tế Long An phát triển nhanh chóng và bền vững.