Home
  • 1900 7068

Tầm nhìn

Tập thể lãnh đạo và nhân viên luôn nỗ lực phấn đấu để Cảng Quốc tế Long An sẽ trở thành cảng biển quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh

Cung cấp những giải pháp và dịch vụ trọn gói tốt nhất về cảng và logistics nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Giá trị cốt lõi