Home
  • 1900 7068

Bạn sẽ làm gì khi vận chuyển hàng dự án?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ logistics cho các mặt hàng đặc biệt, bao gồm hàng siêu trường siêu trọng, hàng dự án chính phủ, xăng dầu và khí hóa lỏng, dịch vụ hàng hải. Là nhà quản lý dự án hoặc chuyên gia tư vấn, chúng tôi lên kế hoạch logistics ở tất cả các giai đoạn của chu trình dự án từ lựa chọn khu vực, Pre-FEED, FEED và thực thi chính thức. Chúng tôi phát triển kế hoạch lộ trình, mô hình hóa chi phí và công cụ dự án hỗ trợ quan trọng cho khách hàng với diễn biến phức tạp đòi hỏi phải cẩn thận dàn dựng, trình tự và phối hợp.