Buổi đào tạo cuối tuần qua diễn ra tại Cảng Quốc Tế Long An đã thu hút đông đảo #LAIPers tham gia. Mọi người được học hỏi về hoạt động của bộ phận Khai Thác trong môi trường thực tế và thêm hiểu sự vất vả của anh em OPS.
#CangQuocTeLongAn #LongAnPort

Tổng Giám đốc Lê Minh Phúc – đang giới thiệu sơ lược với toàn thể các nhân viên về khu vực kho bãi cũng như sự vất vả và nỗ lực của các anh chị nhân viên khối hiện trường, để có thể lan tỏa được tinh thần làm việc không quản khó khăn, hết lòng nổ lực vì Công ty ngày một phát triển hơn

Phần trình bày tổng quan về Cảng Long An của Giám đốc Khai thác Cảng – Trần Phi Bằng

Kiểm tra đánh giá kiến thức sau buổi học của nhân viên.