(VLR) Hiện nay phần lớn hội viên VLA đều sử dụng vận đơn FBL (FIATA Multimodal Transport Bill of Lading) cho các lô hàng xuất nhập khẩu đến hoặc đi từ thị trường Mỹ. Các hội viên VLA phải lưu ý thích đáng khi cấp vận đơn FIATA cho các lô hàng đi và đến nước Mỹ và nếu cần thiết thì phải thông báo cho các nhà bảo hiểm và có thể phải mua thêm bảo hiểm phụ để đề phòng các rắc rối có thể xảy ra.

Theo giải thích của FIATA, thuật ngữ “MERCHANT” trong FBL có ngữ nghĩa và bao trùm cả Người gửi hàng (Shipper), Người ký gửi hàng (Consignor), Người nhận hàng (Consignee, Receiver), Người cầm giữ vận đơn (Holder of the FBL) và Chủ hàng (Cargo Owner). Như vậy, thuật ngữ này trong FBL dẫn chiếu tới một nhóm người liên quan tới lô hàng. FIATA lưu ý rằng Người giao hàng không nhất thiết phải trùng với Người ký hợp đồng vận chuyển, vì vậy, “Shipper” có thể là Người bán theo điều kiện FCA hoặc FOB trong Incoterms trong khi đó thực tế, theo Incoterms, người ký hợp đồng vận chuyển lại là Người mua trong các điều kiện trên.

Theo cách giải thích này thì Freight Forwarder hay Logistics Provider chỉ là người vận chuyển theo hợp đồng (Contracting Carrier), họ chỉ là bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận chuyển chứ không có quyền lợi gì về hàng hóa. Tuy nhiên FIATA cho biết gần đây Cục Hàng hải Hoa Kỳ (US FMC) vừa ra một thông báo NOI (Note of Inquiry) mở rộng ngữ nghĩa của thuật ngữ MERCHANT nói trên trong vận đơn. Theo nội dung trong NOI thì thuật ngữ MERCHANT trong vận đơn sẽ bao gồm cả bên thứ ba cung cấp dịc vụ vận chuyển, nghĩa là bao gồm cả Freight Forwader và Logistics Provider. Điều này đồng nghĩa khi có vấn đề gì liên quan tới các lô hàng đi và đến nước Mỹ mà việc lần tìm ra chủ hàng đích thực phải chịu trách nhiệm có khó khăn thì FMC coi các Freight Forwarder và Logistics Provider cũng là MERCHANT.

Từ tình hình nói trên, các hội viên VLA phải lưu ý thích đáng khi cấp vận đơn FIATA cho các lô hàng đi và đến nước Mỹ và nếu cần thiết thì phải thông báo cho các nhà bảo hiểm và có thể phải mua thêm bảo hiểm phụ để đề phòng các rắc rối có thể xảy ra.

Theo Vietnam Logistics Review