Số 68 Đường Tỉnh 830, Ấp Vĩnh Hòa, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Điều kiện kinh doanh chuẩn

Vui lòng tải về chi tiết Điều kiện kinh doanh chuẩn được ban hành bởi Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam dưới đây:

  1. STANDARD TRADING CONDITIONS OF THE VIETNAM LOGISTICS BUSINESS ASSOCIATION
  2. CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN (ĐKC) CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

 

iu-kin-kinh-doanh-chun-long-an-international-port