Ấp Tân Hòa, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

Chị Phạm Thị Bích Huệ – Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Quản Lý và Khai Thác Cảng Quốc Tế Long An, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM.

ch-phm-th-bch-hu-8211-ch-tch-hqt-cng-ty-c-phn-qun-l-v-khai-thc-cng-quc-t-long-an-ch-tch-hi-doanh-nhn-tr-tp-hcm