Ấp Tân Hòa, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

Ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam