Tan Hoa, Tan Tap, Can Giuoc, Long An Province, Vietnam

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Ban Chủ Tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam