Tan Hoa, Tan Tap, Can Giuoc, Long An Province, Vietnam

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Ban Chủ Tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam

ch-tch-quc-hi-nguyn-th-kim-ngn-cng-ban-ch-tch-hi-doanh-nhn-tr-vit-nam