Số 68 Đường Tỉnh 830, Ấp Vĩnh Hòa, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Quan hệ cộng đồng

Quan hệ cộng đồng

Chúng tôi quan niệm rằng cộng đồng xã hội là một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự phát triển và thành công cho một doanh nghiệp. Chính vì vậy Cảng Quốc tế Long An luôn cố gắng hướng đến trách nhiệm xã hội.

Gắn bó với cộng động

Ban giám đốc và CBCNV Cảng Quốc tế Long An luôn tích cực tham gia và hưởng ứng các hoạt động phục vụ cộng đồng như:

  • Quyên góp trợ giúp cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt
  • Tham gia hiến máu nhân đạo
  • Tham gia các chương trình thiện nguyện để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
  • Ưu tiên tuyển dụng nhân lực tại địa phương
  • Hỗ trợ gia đình có công với cách mạng
  • Bê tông hóa đường xá, cầu cống cho những khu vực còn nhiều khó khăn

Trách nhiệm đối với giáo dục:

Cảng Quốc tế Long An luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực kế thừa. Chính vì thế chúng tôi luôn nỗ lực đóng góp vào giáo dục như một hình thức đầu tư cho tương lai như:

  • Đóng góp tích cực vào các quỹ khuyến học của địa phương để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
  • Hợp tác với các trường đại học để tiếp nhận sinh viên thực tập, mới ra trường để giúp các em có cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm việc

Cảng Quốc tế Long An sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào sự phát triển của cộng động, tạo ra động lực để thay đổi bộ mặt cho cộng đồng địa phương.

quan-h-cng-ng-long-an-international-port