Theo thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, 10 tháng qua, số lượt tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài thông qua cảng biển Việt Nam đạt hơn 59.100 lượt, tăng tới 30% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Vietnam+