Theo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong tháng 01/2021, nhưng hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 46,9% trong tháng 01/2021

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của thành phố trong tháng 01/2021 ước tính tăng 46,9% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xuất khẩu tăng 16,4% và nhập khẩu tăng 76,1%.

Cụ thể, ước tính tháng 01/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại các cửa khẩu trên cả nước ước đạt 3,638 tỷ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp, với kim ngạch xuất khẩu đạt 716,6 triệu USD, tăng 20,3% so cùng kỳ năm 2020; tiếp theo là thị trường Mỹ và Hồng Kông (Trung Quốc).

Về nhập khẩu hàng hóa, ước tính tháng 01/2021, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại các cửa khẩu trên cả nước ước đạt 5,827 tỷ USD, tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 76,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Vietnam Logistic Review