Ấp Tân Hòa, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

Lễ hợp long cầu cảng số 2 với cầu cảng số 1