(TN&MT) – Là tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Long An đã và dang tạo được sự chuyển biến tích cực trong phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư. Đặc biệt, tỉnh cũng chú trọng đến phát triển bền vững gắn với vảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh Long An xung quanh vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh Long An

PV: Xin ông cho biết đôi nét về những thành tựu tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua, cũng như những định hướng phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới tại địa phương?

Ông Nguyễn Văn Út:

Tỉnh Long An là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế như: thuận lợi về vị trí địa lý, nằm lân cận TP.HCM, vừa là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vừa thuộc vùng ĐBSCL, có đường biên giới giáp với Campuchia; tỉnh có Cảng quốc tế Long An và kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; lực lượng lao động dồi dào, trình độ lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Phát huy những lợi thế trên, trong những năm qua, tỉnh Long An đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận trên lĩnh vực kinh tế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 đạt 9,11%, đứng thứ 2/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL; quy mô kinh tế của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 đạt 546.834 tỷ đồng, đứng đầu vùng ĐBSCL và đứng thứ 5/8 tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với cơ cấu ngành công nghiệp năm 2020 chiếm 52,14%, ngành nông nghiệp chiếm 15,32% và ngành dịch vụ chiếm 32,54%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 77 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 đạt 74.158 tỷ đồng, đứng đầu vùng ĐBSCL và đứng thứ 5/8 tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Do điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi nên tỉnh Long An có điều kiện để phát triển cả về công nghiệp, đô thị lẫn nông nghiệp và dịch vụ. Trong thời gian tới, tỉnh Long An sẽ chọn công nghiệp, đô thị là mũi nhọn để tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ nằm trong chuỗi giá trị toàn cầu, công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo.

Đồng thời, tỉnh Long An cũng sẽ phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh để đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân. Cùng với đó là phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại như: Trung tâm logistics, trung tâm thương mại, siêu thị, phát triển mạnh dịch vụ tài chính và các dịch vụ đáp ứng cho sự tăng trưởng về sản xuất và tiêu dùng của dân cư.

Một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

PV: Từ tăng trưởng kinh tế nhanh sẽ làm gia tăng nguy cơ tiêu cực đến môi trường, nhất là hoạt động sản xuất công nghiệp. Vậy, Long An sẽ định hướng ra sao trong công tác bảo vệ môi trường cho giai đoạn tới?

Ông Nguyễn Văn Út:

Tỉnh Long An luôn nhất quán quan điểm: “Tăng trưởng kinh tế không làm tổn hại đến môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”. Ngược lại, “Bảo vệ môi trường không làm cản trở sự phát triển của kinh tế, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh”. Nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm này, trong thời gian tới, tỉnh Long An định hướng về công tác bảo vệ môi trường với các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, xây dựng và thực hiện quy hoạch phân vùng phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội của từng vùng và địa phương trong tỉnh để phát huy lợi thế, tiềm năng tối đa của từng vùng, từng địa phương; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác ngăn ngừa, hạn chế và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến môi trường.

Thứ hai, theo dõi thường xuyên, chặt chẽ diễn biến chất lượng các thành phần môi trường của tỉnh mà trọng tâm là chất lượng môi trường nước để kịp thời có các giải pháp quản lý, sử dụng và bảo vệ tích cực, hiệu quả; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các nguồn thải có khả năng gây tác động xấu đến môi trường; thực hiện nghiêm và nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư.

Thứ ba, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng, các ngành nghề có công nghệ tiến tiến, thân thiện với môi trường; triển khai hệ thống tiêu chuẩn về môi trường nhằm lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, hạn chế tiếp nhận các dự án đầu tư có khả năng gây rủi ro ô nhiễm môi trường cao.

Thứ tư, ban hành các chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh xã hội hoá và huy động các nguồn lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phát triển các dịch vụ môi trường và xử lý chất thải, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp theo quy hoạch, trong đó có các dự án xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế phát sinh.

PV: Để song hành với công tác bảo vệ môi trường trong mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh Long An sẽ có những giải pháp nào để phòng ngừa và thích ứng với biến đổi khí hậu, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Út:

Trong thời gian tới, để tiếp tục khơi dậy, phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực và những tiềm năng, lợi thế riêng của địa phương, để đưa tỉnh Long An phát triển nhanh, bền vững và có những bước đột phá, bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường, tỉnh Long An còn đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi trong công tác phòng ngừa và thích ứng với biến đổi khí hậu mang tính định hướng cho địa phương.

Trong đó, tỉnh Long An sẽ quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thên nhiên; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; đồng thời, tăng cường công tác giám sát và bảo vệ tài nguyên nước, thực hiện phương án nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đảm bảo an ninh nguồn nước, nhất là nước sạch cho người dân các huyện vùng hạ của tỉnh; chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, phòng chống thiên tai.

Bên cạnh đó, tỉnh Long An cũng sẽ phát triển nông – lâm –  thủy sản theo hướng ổn định và bền vững, nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính cạnh tranh, phù hợp với sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; đồng thời, tỉnh sẽ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành và địa phương; hạn chế tiếp nhận các dự án sử dụng, khai thác không hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường…

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Theo baotainguyenmoitruong.vn