Sự cố gắng nỗ lực của mỗi cá nhân, tập thể luôn được BGĐ ghi nhận và khen thưởng kịp thời.

Tổng kết 6 tháng vừa qua, ngoài sự đóng góp của tất cả thành viên #LAIP, đáng ghi nhận có thành tích xuất sắc của khối hiện trường OPS, Kho và 2 khen thưởng cho cá nhân xuất sắc là anh Hồ Trúc Phương và chị Lê Thị Ngọc Bích về những đóng góp của anh chị vào sự phát triển của Cảng Quốc Tế Long An.

Rất mong Anh/Chị sẽ giữ vững được phong độ và tiếp tục đạt được nhiều thành tích ở những tháng tiếp theo.??

#CangQuocTeLongAn#LongAnPort

Nhân viên xuất sắc  – Anh Hồ Trúc Phương – Chức danh Quyền Trực ban khai thác
Nhân viên xuất sắc  – Chị Lê Thị Ngọc Bích – Chức danh Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng