Số 68 Đường Tỉnh 830, Ấp Vĩnh Hòa, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Team Showcase

Phạm Thị Bích Huệ

Lê Minh Phúc

Joseph Wann

Lư Trí Cường

Nguyễn Tấn Tài

Trần Nha Tước

Trương Nguyên Linh

Vũ Đỗ Hồng Ngọc

Hồ Ái Phương

Nguyễn Thị Tuyết Trâm

thnh-vin-long-an-international-port